Quan hệ giữa nhà ở và nước theo phong thủy

Nưóc xung quanh nhà gồm nhiều loại, Thuật Phong thủy cho rằng, chúng ta đều ảnh hưởng đến lành dữ của con người. Chẳng hạn nước thanh tú chảy ngang phía trước, chủ nhân thanh nhàn vui vẻ. Nước thanh tú chiếu vào cửa, chủ nhà phát tài. Thủy cận ly tán. Ngoài ra rãnh nước, hồ nước, giếng nước cũng đểu có sự cấm kỵ.

quan-he-giua-nha-o-va-nuoc-theo-phong-thuy (2)

Cống nưốc là cống ngầm chảy từ nhà ra, nên đi ngầm chớ để lộ. Đào cống thoát nưóc phải thuận địa thế theo tý vị mà chảy ngoằn ngoèo thì khí bất lưu tán. Nếu chảy thẳng phía trước tất tài bất tụ. Khai môn phóng thủy, tất bất tụ tài. Nước ở hai bên, phú quý lâu dài.

Ao hồ là nơi chứa nước thải của nhà. Thuật Phong Thủy cho rằng, phàm hồ hình vuông, hưng thịnh may mắn. Hồ hình nồi úp, phú quý vô lường. Nhà to hồ nhỏ, tài sản lưu tán. Trước cửa là hồ to, nhân thọ bất thưòng. Sau nhà hồ to, thiên nhiên thương vong…

Giếng vùng để lấy nước, đào giếng phải chọn hướng đẹp. Hướng lành đào giếng sẽ sinh con thông minh. Phàm trên vị từ thiên can là lành, trên vị trí địa chi là dữ.

Trước nhà có hồ hình bán nguyệt, tròn ở phía trưóc có thể phát tài (cũng có sách lại nói, trước nhà có hồ bán nguyệt, phần lõm ồ ngoài, tròn ở trong, nhà thịnh vượng. Hồ trưóc nhà, góc nhọn chiếu vào cửa dễ sinh bệnh.

quan-he-giua-nha-o-va-nuoc-theo-phong-thuy (1)